L’Ajuntament tramita a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat que es pronunciï sobre determinats pagaments a càrrec electes entre els anys 2015 a 2019

La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat és l’òrgan que té competència en aquesta matèria

0
228
Vols ser el primer a rebre les últimes notícies del que passa a Sant Andreu de la Barca? Clica aquí per subscriure't al nostre canal de Telegram

El ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar, en un ple extraordinari celebrat dilluns 14 de febrer, iniciar l’expedient de revisió d’ofici destinat a declarar, si s’escau, la nul·litat parcial d’acords plenaris d’aprovació del règim assistències dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca entre els anys 2015-2019 i donar compliment a la petició feta per l’Oficina Antifrau.

L’informe de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, de data 8 de febrer del present any, estableix que d’acord amb el procediment jurídic administratiu per determinar la nul·litat o no dels actes esmentats és competència de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat i, per tant, va aprovar en sessió plenària iniciar la tramitació perquè aquest òrgan dictamini si part de les retribucions dels regidors i ex-alcalde es van fer dins de la legalitat.

La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya és l’únic òrgan que té la potestat d’emetre un dictamen preceptiu i vinculant en aquesta matèria.

Malgrat que encara no existeix aquesta resolució de l’òrgan competent, ha estat voluntat dels quatre regidors i regidores afectats dipositar voluntàriament la quantitat de diners especificada en l’informe de secretaria fins que existeixi aquesta resolució.

El consistori explica que, tant la manera com rebien aquestes retribucions els regidors i les regidores amb dedicació exclusiva i les de l’exalcalde van ser aprovades pel Ple municipal sense cap objecció per part de les parts fiscalitzadores.

Publicitat