L’Ajuntament licita les obres de millora de 7 parcs infantils, la resta de parcs,...

0
Després de diversos anuncis en els darrers mesos, l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca va publicar, en el perfil del contractant, (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=109805587&lawType= )...

Parcs infantils i via pública, assignatures suspeses a Sant Andreu

0
En total s’han rebut 554 respostes, l’enquesta estava limitada a una resposta per compte. Les valoracions de la situació de deteriorament d’alguns parcs infantils han...