L’Ajuntament licita les obres de millora de 7 parcs infantils, la resta de parcs, amb deficiències, hauran d’esperar

0
981
Vols ser el primer a rebre les últimes notícies del que passa a Sant Andreu de la Barca? Clica aquí per subscriure't al nostre canal de Telegram

Foto: Aj de Sant Andreu de la Barca

Després de diversos anuncis en els darrers mesos, l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca va publicar, en el perfil del contractant, (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=109805587&lawType= ) el passat dia 17 d’octubre, la licitació d’obres de millora dels espais de joc i nova instal·lació de jocs infantils.
(Anunci de licitació https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrieving.pscp?reqCode=retrieveFile&docHash=afe06625192e02dd2ca6bd998f29143a&fileId=109806745&capId=3275492&idTS=109805537 )

L’objecte del contracte consistirà l’execució de les obres descrites en el projecte bàsic i executiu de Millora i nova instal·lació de jocs infantils i espais de joc, redactat per Marta Costa Vilarrasa, arquitecte, amb un pressupost de 391.826,03 € (21% IVA inclòs)

La partida pressupostària és la 45-171-61900 REMODELACIÓ JARDINS PÚBLICS (JOCS INFANTILS) del pressupost municipal de despeses per l’any 2022.

1. ESPAI DE JOC: MARTÍ I POL                                  (39.170,08€)
2. ESPAI DE JOC: MARIANA PINEDA                          (29.861,54€)
3. ESPAI DE JOC: ROSALIA DE CASTRO                     (48.373,66€)
4. ESPAI DE JOC: C. PERÚ                                        (93.411,56€)
5. ESPAI DE JOC: SALVADOR ESPRIU                        (38.487,55€)
6. ESPAI DE JOC: RAMÓN JOSEP PLA                          (50.595,88€)
7. ESPAI DE JOC: PLAÇA DE CLARA CAMPOAMOR       (91.925,76€)

Els espais de jocs que es milloraran venen donats per l’auditoria que es va dur a terme l’empresa ASES XXI SL, en la que en les seves conclusions detalla que després de verificar 40 espais de jocs, en aquest 7 a reformar “existeixen un determinat nombre d’àrees de joc amb deficiències molt greus que posen en risc la seguretat dels infants. En aquest espais de joc, que a continuació es detallen, cal efectuar una renovació total dels jocs infantils i renovar les zones de seguretat.“

L’enllaç al projecte de reforma es el següent::
https://nuvol.sabarca.cat/s/GNfG7nmK24PeNzS

La durada del contracte, una vegada s’adjudiqui a les empreses licitadores, serà de 3 mesos, i s’iniciarà a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, sempre i quan s’hagi aprovat el pla de seguretat i salut

Aquestes empreses tenen de termini per presentar les seves ofertes fins el proper dia 7 de novembre, posteriorment s’establiran els terminis corresponent a l’estudi de cada feta i a les seves valoracions, això vol dir que les obres podrien començar cap a finals d’any.

Moció presenta per FEM SANT ANDREU sobre la millora de parcs infantils

 

Anunci de licitació

Decret_aprovacio_expedient_contractacio_i_plecs_B1292022000007
Publicitat