Sant Andreu en avís preventiu per episodi de contaminació atmosfèrica per partícules (pm10)

0
194
Vols ser el primer a rebre les últimes notícies del que passa a Sant Andreu de la Barca? Clica aquí per subscriure't al nostre canal de Telegram

Avui, 12 de juliol de 2023, l’AMB ha posat en marxa el seu Protocol d’actuació per episodis ambientals d’elevada contaminació atmosfèrica, en la seva fase d’avís preventiu de PM10 a tota Catalunya. El motiu ha estat que la intrusió de pols africana persistirà i les condicions de dispersió no milloraran significativament.

S’ha fet arribar a tots els ajuntaments metropolitans la comunicació de l’activació de les mesures previstes al Protocol que es va aprovar el gener de 2017 i que es va revisar i actualitzar el març de 2020, i se’ls ha animat a prendre mesures per conscienciar la ciutadania a actuar per reduir la contaminació.

La fase d’avís preventiu es posa en marxa quan en dues estacions o més de la XVPCA a l’àrea metropolitana se supera el valor de mitjana de 50 µg/m³ diaris de PM10 i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells. En aquest cas, els nivells ahir es van superar en 12 estacions de la XVPCA ubicades en municipis metropolitans, i avui es superen en 7 estacions de la XVPCA ubicades en municipis metropolitans.

En aquest sentit, l’AMB notifica la situació i el nivell d’avís i ofereix consells i recomanacions a la ciutadania, a les empreses i als ajuntaments metropolitans:

 • En l’àmbit de les obres, l’AMB duu a terme les mesures següents a les obres públiques que té contractades, i recomana als ajuntaments que facin el mateix:
  •  Incrementar la freqüència d’aplicació de reg (amb aigua freàtica o reutilitzada, sempre que sigui possible) i neteja en l’àmbit de l’obra.
  • Minimitzar els desplaçaments dels vehicles i maquinària de les obres, així com el temps que estan en funcionament.
  • Assegurar que els vehicles i el material d’obra que puguin generar pols estiguin correctament tapats amb lones protectores.
  • Reduir el transport de matèries primeres o mercaderies.
  • Restringir les activitats pulverulentes de les obres: treballs de moviments de terres, enderrocs (incloses les operacions de descàrrega de material d’obra o equivalent), operacions de tall segons la fase d’obra, la dimensió i el nivell de risc d’aquesta obra i la proximitat a estacions de la XPVCA amb superació de nivells.
  • Evitar la producció i l’aplicació d’asfalt.

En l’àmbit de les indústries que tinguin focus emissors a l’atmosfera, l’AMB insta les seves empreses públiques i concessionàries a posar en marxa les mesures descrites als plans d’acció individuals per a la fase d’avís preventiu, i recomana als ajuntaments: – Requerir a les activitats ubicades al seu terme municipal a què posin en marxa les mesures descrites a la fase d’avís preventiu dels seus plans d’acció individuals. – En cas de no disposar-ne, aplicar les mesures definides per a la indústria al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire PAMQA 2020: no realitzar processos com arrencades i posades a punt que no siguin imprescindibles i es puguin endarrerir. Els plans d’acció individuals de les indústries són plans de mesures extraordinàries per minimitzar els efectes de la contaminació de l’aire en situacions d’alta contaminació.

 • En l’àmbit de climatització, es recomana:
  • Regular la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i baixar-la a l’hivern. Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… i evitar-ne les purgues i les arrencades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres d’aquestes calefaccions.
 • En l’àmbit de mobilitat es recomana:
  • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
  • Utilitzar el transport públic.
  • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa…).
  • Utilitzar el cotxe compartit.
  • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
  • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

– En l’àmbit d’educació per a la sostenibilitat, l’AMB fa difusió de totes aquestes mesures per reduir les emissions i explica què és la contaminació atmosfèrica en les activitats del programa d’educació per a la sostenibilitat Compartim un Futur, que tenen lloc als centres educatius, els equipaments municipals i els centres col·laboradors, entre altres espais.

Font: AMB

Publicitat