Fem Sant Andreu publica les retribucions, reals, percebudes durant l’any 2021

0
754
Vols ser el primer a rebre les últimes notícies del que passa a Sant Andreu de la Barca? Clica aquí per subscriure't al nostre canal de Telegram

Discrepàncies, enteses per Fem Sant Andreu entre els imports, màxims, que la web de l’ajuntament publica del que cobren els regidors i les indemnitzacions reals que perceben, han fet que, dies posteriors a la publicació de diversos missatges, de respostes a un post de Sant Andreu TV ( Clic aquí ), Fem Sant Andreu hagi publicat, el 25 de juliol, les còpies de les declaracions de retribucions de l’any 2021.
És la primera vegada que Fem du a terme una publicació d’aquesta mena, i la primera formació política local (2019-2023) que ho fa. (Clic aquí)

Si bé la web de l’ajuntament publica les indemnitzacions màximes que poden percebre els regidors, per exemple, Marc Giribet té unes indemnitzacions màximes, publicades al web de l’ajuntament, de 31.200€, però les cobrades durant l’any 2021 van ser de 9.400,00€, Fem Sant Andreu ja ha anunciat que ha sol·licitat al consistori que modifiquin aquesta informació publicada a la web ajustant-ho a la mitjana real percebuda.

En la informació publicada a la web de Fem Sant Andreu, s’aprecia una dada que no seria del tot correcte, un treballador, quan cobra per una feina (retribució o indemnització), l’import que rep és el brut i dependrà de la quantia econòmica percebuda la retenció d’IRPF en el percentatge corresponent, serà un o un altre, a mes sou més retenció, és per això, que per exemple, Fem indica que Marc Giribet, cobra 7.990€ anuals i com es pot veure en la declaració no es correcte, el portaveu de Fem Sant Andreu cobra 9.400€, el correcte seria haver especificat que els 7.900,00 euros son imports nets després de retencions, també la mitja mensual ( dividida entre 11 mesos, sense comptar el mes d’agost ) seria de 854,54€ bruts el que faria, si, els 726,00€ nets després de retencions i així amb la resta de regidors de Fem que també han publicat les seves retencions.

Fem destaca en la seva publicació que “aquests imports no han sofert cap revisió des del 2019. Tot i que els membres del govern s’han apujat les retribucions igual que la resta dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament.”

Indemnitzacions per assistència
Asistencia plenari municipal              150,00 per sessió
Junta de Govern Local                      400,00 per sessió
Comissió informativa                         250,00 per sessió
Junta de portaveus                            250,00 per sessió
Comissió especial de comptes          160,00 per sessió

 *Retribucions: per l’exercici dels seus càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial.
*Indemnitzacions: d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats.

Publicitat