L’Ajuntament inicia els tràmits per la construcció per la construcció d’un nou vial entre Can Salvi i Can Prats, i per la reurbanització dels carrers de Tomàs Vives i Montsant

0
869
Vols ser el primer a rebre les últimes notícies del que passa a Sant Andreu de la Barca? Clica aquí per subscriure't al nostre canal de Telegram

L’ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha tret a licitació  la redacció dels projectes executius, estudis de seguretat i salut i direccions facultatives, per la construcció d’un nou vial entre Can Salvi i Can Prats i per la reurbanització dels carrers de Tomàs Vives (3a fase, entre el c. Mossèn Playà i el c. Montsant) i Montsant.

Els treballs objecte del contracte tenen com a finalitat el lliurament d’un document que ha de descriure i definir totes les característiques tècniques, dimensionals i econòmiques per tal de poder executar els treballs. I en l’execució de les obres, dur a terme la direcció facultativa.

Una licitació separada en dos lots:
. lot 1: projecte executiu, estudi de seguretat i salut i direcció facultativa per la construcció d’un nou vial entre Can Salvi i Can Prats

. lot 2: projecte executiu, estudi de seguretat i salut i direcció facultativa de la reurbanització dels carrers de Tomàs Vives -3a fase, entre el c. Mossèn Playà i el c. Montsant- i de Montsant.

En quan al nou vial entre Can Salvi i Can Prats, es planteja, sobre el camí mig asfaltat que connecta el barri de Can Salvi amb la via de l’Esport/carretera de Sant Andreu, un vial de plataforma segregada d’un sol sentit de circulació de 3,50 m d’ample, amb una vorera de 1,80 m al costat est que actua d’itinerari accessible i una cuneta al costat oest per recollir les aigües de la calçada i de la muntanya. La rampa existent, abans d’arribar a la carretera de Sant Andreu, s’amplia per tal que hi hagi dos carrils de 2,75m d’amplada, on es defineix una rotonda de 16m de diàmetre.

En quan a la reurbanització del carrer Tomàs Vives (3a fase) que correspon al tram entre el carrer de Mossèn Playà i el carrer de Montsant, es planteja un vial de plataforma única al costat sud format per una línia d’aparcament d’1,90m, un carril de circulació de 3m i una vorera d’amplada variable entre 1,80 i 2,00m. Al costat nord quedaria la vorera segregada d’1,00m. L’àmbit del projecte del lot 2 ha de ser més extens que el que figura en l’avantprojecte, i comprendrà a més, la reurbanització del carrer Montsant; l’estat de conservació en que es troben els dos carrers és similar, les instal·lacions són una unitat constructiva única i cal definir conjuntament la cruïlla d’ambdós carrers per tal de que la solució sigui única i no es generin espais insegurs, per la circulació i per als vianants.

El pressupost de referència per l’execució de les obres, segons els avantprojectes, és el següent:
. Nou vial entre Can Salvi i Can Prats: el pressupost d’execució material és de 322.419,37€. El pressupost d’execució per contracte, IVA inclòs, és de 464.251,65€.
. Reurbanització del carrer de Tomàs Vives (3a fase): el pressupost d’execució material és de 272.266,62€. El pressupost d’execució per contracte, IVA inclòs, és de 392.036,70€.

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
El pressupost màxim del contracte és el següent:
Pressupost Lot 1.
Construcció d’un nou vial entre Can Salvi i Can Prats Import anual (sense IVA 31.244,44 €,  IVA (21%) 7.081,28 €  Import anual (amb IVA) 37.805,77 €

Pressupost Lot 2.
Reurbanització dels carrers de Tomàs Vives -3a fase, entre el c. Mossèn Playà i el c. Montsant- i de Montsant Import anual (sense IVA) 26.481,69 €, IVA (21%) 5.561,15 €  Import anual (amb IVA), 32.042,84 €

Pressupost contracte total i base de la licitació:
Import contracte (sense IVA), 57.726,13 €  IVA (21%) 12.642,43 € , Import contracte (amb IVA) 69.848,61 €

En el següent enllaç es troba el topogràfic i l’avantprojecte de cadascun dels lots:
https://nuvol.sabarca.cat/s/GLo78E5MQ9MSbX4

Accés a la informació complerta de la licitació.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=107835560&lawType=

 

Publicitat